Zes onderwijzerhuisjes

 

In 2009 zijn er 3 containers aangekocht en dus naast de school in Nsipe blijven staan. Die 3 containers worden nu verbouwd naar 6 onderwijzershuisjes vooraspirant-leraren. De containers worden naast elkaar achter de school geplaatst, waartussen een was ruimte voor de aspirant-onderwijzers wordt gebouwd.

Er worden daken op gemaakt, extra deuren en ramen in gebracht en uiteraard veel ventilatie. Buiten komt er tussen de containers in een toilet en wasgelegenheid. Eind mei - begin juni 2011 moet dit gereed zijn, opdat de nieuwe lichting aspirant onderwijzers voor minstens 1 jaar, zij zijn dan onbezoldigd, een eigen dak boven hun hoofd hebben.