Health Centre Nsipe, vervanging van ledikanten, nieuwe dekens, muskietennetten

 

Het Healthcentre in Nsipe, een dokterspost voor de eerste opvang met bevallingskamer, heeft vanuit de stichting medewerking gekregen bij de verbetering en aankleding van de verschillende ruimten.

 

Dit lokale ziekenhuisje heeft dringend matrassen en liefst ledikanten nodig. Enige dekens zijn ook welkom.