Rolstoelen gevraagd .....


Gratis haalt Stichting Malawi Schools and Hospitals in een straal van 50 km rondom Rotterdam gebruikte rolstoelen op.

Vooral dokterposten en kleine ziekenhuizen op het platteland hebben dringend behoefte aan rolstoelen.

Op het platte land in Malawi, ver van de grote dorpen en steden, daar waar de mensen echt arm zijn, is het bijna niet mogelijk een rolstoel te gebruiken, door het ontbreken van redelijk begaanbare paden en wegen . Maar in ziekenhuizen op platteland daarentegen zijn rolstoelen wel mogelijk en dringend gewenst.

Graag halen wij oude bruikbare rolstoelen bij u op!

Wilt u zo vriendelijk zijn een donatie over te maken op bank rekeningnummer 1328.98.004.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot het contactformulier.