Rollators doneren.....


Gratis haalt Stichting Malawi Schools and Hospitals in een straal van 50 km rondom Rotterdam gebruikte rollators op.

Zolang de gebruikte rollators compleet en werkend zijn kunnen deze direct in Malawi worden ingezet. Mensen kennen het begrip rollator nog niet, maar kunnen zo'n vervoermiddel in ziekenhuizen heel goed gebruiken.

Wilt u zo vriendelijk zijn een donatie over te maken op bank rekeningnummer 1328.98.004.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot het contactformulier.