Ieder schooltje een bibliotheek...dat lijkt onhaalbaar in Malawi!


In totaal zijn de afgelopen jaren bijna 4000 schoolboeken naar onze schoolprojecten in Malawi verstuurd. Een druppel op een gloeiende plaat, maar wel de eerste druppels die zo nodig zijn om uiteindelijk bij iedere school een bibliotheek te hebben!

De meeste boeken zijn gekregen van de Stichting Read to Grow die op hun website het volgende schrijft:

"In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat boeken voor ons beschikbaar zijn. We lezen boeken voor onze studie, om informatie te verkrijgen en voor ontspanning. Hierdoor hebben we veel mogelijkheden om onszelf te ontwikkelen. Voor de meeste mensen in ontwikkelingslanden is de toegang tot boeken een stuk minder vanzelfsprekend. Om ook deze mensen een kans te geven gebruik te maken van hun potentiële kwaliteiten, schenken we boeken aan kleinschalige projecten in ontwikkelingsgebieden. Read to Grow werkt samen met 62 partner organisaties in 25 ontwikkelingslanden."

"Jaarlijks verzamelen vele scholen boeken voor Read to Grow rond UNESCO's World Book Day. Dit zijn voornamelijk Nederlandse en Europese Internationale Scholen. Daarnaast zijn er ook een aantal reguliere Nederlandse middelbare scholen die boeken voor ons verzamelen. Ook zijn er in Schotland een dertigtal basisscholen actief voor
Read to Grow.."

In Malawi bouwt en verbouwt onze stichting scholen waar zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met een schoolbibliotheek. Gebleken is dat een school met een bibliotheek niet alleen een meerwaarde heeft voor de kinderen en de school, maar ook voor de gemeenschap daaromheen.

Zelfs onderwijzend personeel van andere scholen maakt gretig gebruik van onze schoolbibliotheken.

Het lijkt nog ver weg, maar als we bij ieder scholenproject in Malawi een bibliotheek kunnen plaatsen dan zal daarmee de ontwikkeling bij de jeugd beslist toenemen!