Doel van de Stichting:

 

A. Het bieden van educatieve middelen waardoor beter voorzien kan worden in het geven van onderwijs aan tieners en jongvolwassenen, behorende tot achterstandsgroeperingen, om hen daardoor een kans te bieden op een betere toekomst.

 

Na een renovatie


B. Het ten behoeve van deze achterstandsgroeperingen inzamelen van geld en hulpgoederen en het transporteren daarvan, zoals les- en schrijfmaterialen, schoolmeubilair, kleding, schoeisel, huisraad, schoonmaakmiddelen, bouwmaterialen, sanitair, ziekenhuis- en laboratoriummaterialen, alsmede gereedschappen, voor onder andere scholen en ziekenhuizen in Malawi, alles in de meest uitgebreide zin van het woord.