Chipoka II

Het eerste nieuwe schoolgebouw van de drie in Chipoka II is gereed.

Op zondag 7 augustus jl. bezochten we wederom ons belangrijkste project voor dit jaar, de nieuwe school in Chipoka II, Malawi. Reeds in maart van dit jaar brachten wij het nieuws over de nieuw te bouwen school , bestaande uit 3 gebouwen met totaal 9 lokalen. De eerste, door de lokale bevolking, zelf gebakken bricks (stenen) lagen in maart jl.gereed, maar heel veel stenen extra waren nodig. Totaal zijn er nu 260.000 bricks ter beschikking, waardoor de bouw van de twee andere schoolunits doorgang kan vinden.

Vóór de regentijd begint, november a.s., moeten de drie schoolgebouwen met de 9 lokalen, gereed zijn. Het interieur, zoals schoolmeubelen en bijvoorbeeld een klein bibliotheekje, zijn per container onderweg en zullen op tijd arriveren in Malawi.

Heel nadrukkelijk danken wij nogmaals de mensen en bedrij
ven die onze Stichting Malawi Schools and Hospitals hebben geholpen bij het realiseren van zo'n groot project in Malawi.

Maar mocht u nog een bijdrage willen geven, dan verzoeken wij u dit over te maken op onze bankrekeningnr. 1328.98.004.
Dank U wel!!

Zie ook onze nieuws items:
Chipoka II, primary school in Malawi. 30-03-2011
Chipoka II in Malawi krijgt een compleet nieuwe school. 27-04-2011

De laatste container, nummer 14 sinds 2008, is op 29 juli geladen en verstuurd. 24-08-2011